top of page

Ny Specialkurs!

Vatten och vattenrenhet

 

Kurs under en dag om vatten, vattenrening och vattenkvalitet för bland annat läkemedels-, elektronik- och livsmedelsindustrin.

 

Syfte:

Ge en grundläggande kunskap och förståelse för vattens egenskaper, hur vatten renas, behandlas och analyseras. Kursen behandlar också olika verksamheters krav på vattenkvalitet samt uppbyggnad av system för behandling samt förvaring och distribution av vatten.

 

Målgrupp:

All personal som arbetar med eller ansvara för vatten och vattenkvalitet, t ex operatörer, arbetsledare, mikrobiologer (QC), QA, tekniskt ansvarig personal samt service och underhållspersonal inom läkemedels-, medical device, elektronik- samt livsmedelsindustrin.

 

Innehåll:
  • Vad är vatten?

  • Hur används vatten?

  • Vattenanalyser

  • Behandlingsmetoder

  • Verksamheters renhetskrav

  • Vattensystem

 

Datum

Våren 2016 - Datum kommer inom kort

 

Plats

Stockholm

 

Pris:

SEK 6 450:- (ex moms)

I priset ingår kursmaterial, intyg samt lunch och kaffe.

 

Anmälan och frågor

Maila till matts@biotekpro.se eller ring +46 (0) 40 - 13 82 50

bottom of page