top of page

Konsult/Rådgivning

 

Osynliga föroreningar

Att arbeta med förhöjda krav på renhet och hygien är annorlunda jämfört med traditionell hantering. Främst beror detta på att de  föroreningar som man har för avsikt att hålla borta inte syns för blotta ögat och att den vanligaste transportvägen sker via luften och dess rörelse, vilken också är osynlig.

 

Arbeta metodisk och logiskt

För att kunna uppfylla de krav som ställs måste man därför arbeta såväl metodiskt som logiskt. Dessutom måste man ha en ganska bra bild av vilka krav på renhet och hygien som ställs, samt vilka eventeulla standarder och normer som man vill (måste)  uppfylla.

 

Våra vanligaste konsultarbeten

  • Felsökning

  • Problemlösning

  • Finna grunder till avvikelser

  • Förinspektioner

  • Övervakning av personal

  • Analysering

  • Materialval

  • Skriva kravspecifikationer inför byggnation/ombyggnation

 

Kompetens och erfarenhet

Matts Ramstorp är en av världens främsta renrumsexperter och har över 30-års erfarenhet vilket gör Matts till det självklara valet vid val av konsult

 

Kontakt

Kontakta Matts via matts@biotekpro.se, eller ring +46 (0)708 - 13 05 65

 

bottom of page