top of page

Interna utbildningar

Olika verksamheter har olika behov och krav. I vissa fall är det därför önskvärt att utbilda personalen på plats och med ett budskap som enbart rör den egna verksamheten. Fördelarna med denna typ av utbildning är främst att alla har en möjlighet att få en och samma information vid samma tillfälle.

 

Genom åren har vi genomfört ett hundratal internutbildningar inom renhet och hygien. Nedan följer ett axplock av dessa.

 

Kontakta oss för en förutsättningslös diskussion på +46 (0)40 - 13 82 50 eller matts@biotekpro.se

Få en internutbildning
som är anpassad efter er verksamhet via Teams


Kontakta oss på matts@biotekpro.se för mer information
 

Eller varför inte ta en titt på Onlinekurserna
från vårt dotterbolag M Clean Education?

Läs mer härExempel på interna kurser:
Renrumsteknik
Hygienienisk design av processer
Filtrering och sterilisering
Hygienisk design
av lokaler
Renrumskurs för rengöringspersonal
Renrumskurs för blodcellslab
Vatten och vattenrenhet
Renrumsteknik för mikroelektronik
Mikrobiologi för icke-mikrobiologer
Praktisk GMP
Personlig hygien
Påklädning för renrum
Mikrobiologiska mätmetoder
Arbete i LAF och Säkerhetsbänkar
Att bygga renrum
Renrum för nanoteknik
Renrum för plastföretag
Att arbeta i rena rum
bottom of page