top of page
Mikrofiltrering

11 mars 2015 | Stockholm

 

 

Mikrofiltrering är en av de allra vanligaste och i vissa fall mest kritiska enhetsoperation. Att förstå principerna bakom filtrering, hur ett filter fungerar och vilka aspektier som ska tas hönsyn till vid val av filter är av stor betydelse. denna kurs tar upp alla de aspekter som bör beaktas vid val av filter för en viss given renhetsapplikation.

 

Kursinnehåll

  • Separationsmetoder - Filtrering

  • Mikrofiltrering - Grunder och principer

  • Faktorer som påverkar filterval

  • Integritetstestning och validering av mikrofilter

  • Systemuppbyggnad

 

Syfte

Kursens syfte är att ge en grundläggande kunskap om mikrofiltrering för personer såväl med som utan formell kunskap i området. Efter kursen kommer deltagarna att ha en grundläggande kunskap om hur ett filter fungerar, vilka olika filtertyper som finns samt vilka faktorer som påverkar ett filterval. Vidare behandlas testning av filter, hos tillverkaren såväl som hos användaren, samt validering av olika typer av mikrofilter. 

 

Målgrupp

Kursen riktar sig till operatörer, arbetsledare, laboratoriepersonal, underhållspersonal, utbildare samt alla som på ett eller annat sätt arbetar med filtreringsapplikationer.

 

Kursavgift

SEK 6.250 kronor (ex moms)  inkluderande kursmaterial, kursintyg, lunch samt kaffe

 

Kursledare

Matts Ramstorp, BioTekPro AB

 

Anmälan / Frågor

+46 (0)40 - 13 82 50

+46 (0)708 - 13 05 65

matts@biotekpro.se

 

 

 

 

 

 

 

bottom of page