top of page
Hygienisk design av processer

10 mars 2015 |  Stockholm

 

Hygienisk design är synnerligen betydelsefullt, speciellt då det gäller rengörbarhet. Dessutom är alla former av mikrobiologisk renhet beroende av en göd rengölring och därmed hygien.

 

Efter kursen har deltagarna en god teoretisk grund att stå på för att arbeta mot en god hygien i processerna, allt från val av konstruktionsmaterial till olika processkomponenter.

 

 

Kursinnehåll

 • Introduktion och grundprinciper

 • Föroreningar och Hygienisk Design

 • Generell design

 • Konstruktionsmaterial och ytfinhet

 • Processkomponenter

  • Tankar

  • Pumpar

  • Ventiler

  • Anslutningar

 

Syfte

Kursens syfte är att ge en grundläggande kunskap i vilka krav som ställs på en hygieniskt utformad produktionsprocess.

 

Målgrupp

Kursen vänder sig till konstruktörer, underhållspersonal, produktionsplanerare och utbildare. Även operatörer, arbetsledare, lokalvårdare samt laboratoriepersonal och alla andra som på ett eller annat sätt kommer i kontakt med processdesign har glädje av kursen då dessa ofta arbetar praktiskt med processen och ser vad som fungerar eller inte.

 

Kursavgift

SEK 6.250 kronor (ex moms)  inkluderande kursmaterial, kursintyg, lunch samt kaffe

 

Kursledare

Matts Ramstorp, BioTekPro AB

 

Anmälan / Frågor

+46 (0)40 - 13 82 50

+46 (0)708 - 13 05 65

matts@biotekpro.se

bottom of page