top of page

Renhetsteknik - Processmedier och Processdesign

 

Denna tredje och sista bok i serien om Renhetsteknik ger en helhetsbild av alla de olika medier som man utnyttjar under högren produktion och presenterar olika reningsmetoder och renhetsnivåer på de vanligaste processmedierna inom läkemedels- elektronik- och livsmedelsindustrin.

 

Innehåll

  • Renhet, hygien och kvalitet

  • Basal mikrobiologi

  • Vatten och vattenrenhet

  • Ånga och ångbehandling

  • Trycksatta gaser

  • Processdesign - Allmänna principer

  • Materialval och ytfinhet

  • Tankar, pumpar och ventiler

  • Sammanfogningar, slangar och rördragningar

 

"Fokus på processrenhet"

 

"Design av process kopplat till renrum"

 

Vidare behandlar en mycket stor del av boken processdesign, d v s alla de olika förfaringssätt som föreligger för att skapa en så optimal processmiljö som möjligt, med andra ord: Hur man bygger sin tillverkningsprocess så att den är enkel att göra ren och att hålla ren.

 

Boken är på totalt 280 sidor och är rikt illustrerad.

 

Pris

SEK 320:-, moms och porto tillkommer

 

Författare

Matts Ramstorp

 

ISBN

91-973258-2-1

 

Beställa boken:

Skicka ett mail till matts@biotekpro.se

bottom of page