top of page

Renhetsteknik

- Filtrering och Sterilisering

 

3-teknik - förkortning av Renhetsteknik och Rena Rum - tillämpas alltmer inom industrigrenar med höga krav på renhet och hygien i tillverkningen. R3-tekniken ska präglas av en helhetssyn, d v s förmågan att se och förstå samband och kopplingar mellan alla delar som påverkar en tillverkningsprocess.

 

Denna bok, som är den andra i en serie av tre böcker, stödjer detta helhetsperspektiv. Boken behandlar, på ett övergripande sätt, renhet hos produkter och processflöden samt olika tekniker för att uppnå och bibehålla renhetsnivåer.

 

Innehåll

  • Filtreringsteknolog

  • Filtertyp och val av filter

  • Sanering och sterilisering av filter

  • Testning och validering av filter

  • Sterilisering med värme

  • Autoklaver och validering av autoklaver

 

"Både för nybörjare och erfarna"

 

"Med fokus på sterilitet"

 

Renhetsteknik - Filtering och Sterilisering är en god grund för såväl nybörjare som yrkesfolk med mångårig erfarenhet och som önskar en sammanställning av reningstekniker för produkter och processflöden. Innehållet speglar definitioner och aktuella tillämpningar.

 

Boken är på totalt 187 sidor och är rikt illustrerad.

 

Pris

SEK 320:-, moms och porto tillkommer

 

Författare

Matts Ramstorp

 

ISBN

91-973258-1-3

 

Beställa boken:

Skicka ett mail till matts@biotekpro.se

bottom of page