top of page
Att bygga renrum och kontrollerade lokaler

 

Ny kurs våren 2017 - Kontakta oss för mer information

 

Kursinnehåll

  • Introduktion - Att bygga renrum och kontrollerade lokaler

  • Grundläggande renhetskrav - Olika verksamheter olika krav

  • Lokalutformning, layout, golv, väggar, tak, fönster och dörrar

  • Ventilation - Systemutformning, ventilationsprinciper, omsättningstal och differenstryck

  • Att bygga för städning och rengöring

  • Provtagning - Mätning - validering - dokumentationskrav

  • Att skriva en kravspecifikation (URS)

 

Syfte

Att ge en grundläggande bakgrund till alla de väsentliga delar som har en påverkan då man vill bygga nytt eller bygga om ett renrum eller en kontrollerad lokal.Deltagarna kommer efter kursens slut att ha en fördjupad insikt i hur man kan formulera en kravspecifikation (URS - User Requirement Specification), samt vilka krav som kan och bör ingå i denna.

 

Målgrupp

Projektledare, arkitekter, entreprenörer, produktionsledare, mellanchefer som påverkas i samband med byggnation, t ex produktion, QC, rengöringspersonal etc. Generellt sett alla som på ett eller annat sätt kan ha en påverkan på renrummet, och (eller) som kan påverkas av lokalen (lokalerna) då allt är färdigbyggt.

 

Kursavgift

SEK 7 850:- per kurs och deltagare (ex moms) inkluderande kursmaterial, kursintyg, lunch samt kaffe

 

Boka-Tidigt-Rabatt!

- Anmäl er före den 11 april och få SEK 1 000:- i rabatt per deltagaravgift

 

Anmälan / Frågor

+46 (0)40 - 13 82 50

+46 (0)708 - 13 05 65

matts@biotekpro.se

 

 

Tillbaka till Kurslistan

bottom of page