top of page

Att Arbeta i Rena Rum

 

Renrumsteknik används inom allt fler verksamheter där behovet av förhöjd och kontrollerad renhet och hygien är av betydelse. Personalen - renrumsoperatörerna - har en viktig, för att inte säga avgörande, roll i detta sammanhang. Denna bok ger en enkel och lättförståelig översikt över vad all personal som arbetar i rena rum eller andra former av kontrollerade lokaler bör tänka på.

 

Innehåll

  • Introduktion

  • Vad är rent?

  • Vad är ett renrum?

  • Människan - Den största föroreningskällan

  • Renrumsdräkter

  • Rengöring och desinfektion

  • Ordlista

 

"Boken som alla renrumsoperatörer bara måste läsa!"

 

Denna bok ger en enkel och lättförståelig översikt över vad all personal som arbetar i rena rum eller andra former av kontrollerade lokaler bör tänka på.

 

Pris

SEK 275:- per ex, moms och porto tillkommer

 

Författare

Matts Ramstorp

 

ISBN

91-973258-9-9

 

Beställa boken:

Skicka ett mail till matts@biotekpro.se

bottom of page